REAKSIYANI BAHOLASH TESTI

Faoliyat uchun diqqat hamda insonning tashqi ta’sirlarga javob reaksiyasi muhim rolga ega. Sizga taqdim etilayotgan ushbu test insonning diqqati va reaksiyasini baholashga mo’ljallangan.

Yo’riqnoma: Sichqoncha yordamida qizil kvadratni mahkam tutib, uni harakatlantiring va ko’k kvadratlar bilan to’qnashib  ketishiga  imkon bermang. Harakatlanayotgan maydon chegarasiga ham tegib ketmang.

Natija: agar 18 soniya davomida qizil kvadratni tutib tura olsangiz Sizni ajoyib diqqat va reaksiya sohibi deb sanash mumkin.

 


Muallifning ushbu test bo’yicha rekord natijasi - 18,457 soniyaga teng.

Siz ham o’zingizni sinab ko’ring. Natijalarning haqqoniy bo’lishi uchun tezkor kompyuterlarda amalga oshirilsa yanada yaxshiroq bo’ladi.
  
Testning o’zbek tilidagi varianti http://www.com-bipo.com/next.saytidagi asosiy variantiga asoslanib tay
yorlandi.