Ким бўлмоқчисиз?
Сизга тақдим этилаётган  фаолият объекти ва фаолият турлари бандидан  ўзингиз қизиқадиган ва характерингизга мос келадиган биттадан бандни танлаб,  келажакда қайси касб эгаси бўлишингиз ҳақида маълумот олинг. Натижалар тўгмасини боссангиз қайси касбларни танлашингиз бўйича тавсиялар оласиз. Тавсияда сиз танлашингиз лозим бўлган касблар намоён бўлади.


Сизни қайси фаолият объектлари кўпроқ қизқитиради ?

Инсонлар (болалар ва катта ёшдагилар, ўҳувчилар ва талбалар, мижозлар, харидор ва йўловчилар,томошабинлар, китобхонлар,ходимлар)
Ахборотлар (матнлар,  формулалар, чизмалар, кодлар, лойиҳалар, хорижий тиллар, даструлаштириш тиллари )
Молия, маблағлар  (пул, акциялар, фондлар, лимитлар, кредитлар)
Техника  (механизмлар, станоклар, бинолар, қурилмалар, асбоб-ускуналар,  машиналар)
Санъат  (адабиёт, мусиқа, театр, кино, балет, тасвирий санъат)
Ҳайвонот олами (хизмат қилувчи, ёввойи, уй, ов қилинадиган) 
Ўсимликлар дунёси (қишлоқ хўжалик, ёввойи ҳолда ўсадиган, манзарали)
Озуқ-овқат маҳсулотлари (гўшт, балиқ, сут, қандолат, ун маҳсулотлари, консервалар, мевалар, сабзавотлар)
Буюмлар (металл, матолар, мўйна, тери, ёғоч, тош, дори-дармонлар)
Табиат ресурслари (тупроқлар , ўрмон, тоғлар, сувҳавзалари, конлар)


Сизни қайси фаолият тури кўпроқ қизиқтиради ?

Бошқарув соҳаси (бирон-бир фаолиятни бошқариш)
Хизмат кўрсатиш соҳаси  (бирон-бир эҳтиёжни қондириш )
Маориф  соҳаси (тарбия, таълим, шахсни камол топтириш)
Соғломлаштириш соҳаси (касалликларни олдини олиш ва улардан халос этиш)
Ижодкорлик  соҳаси (оригинал санъат асарларини яратиш )
Ишлаб чиқариш соҳаси (маҳсулотлар тайёрлаш)
Лойиҳалаштириш соҳаси (деталлар ва объектларни лойиҳалаш)
Тадқиқотлар соҳаси  (жамият ва табиат ҳодисаларини  илмий жиҳатдан ўрганиш)
Муҳофаза қилиш соҳаси (зарар келтирувчи ҳолатлар ва  нарсалардан ҳимоя ҳилиш)
Назорат қилиш соҳаси (текшириш ва кузатиш)