Teskor (operativ) xotira egasimisiz?

Sizga 5 raqamdan iborat 10 ta sonlar qatori ketma-ket namoyish etiladi. Siz  5 ta  raqamni korsatilgan tartibda esga olib qolib,  fikran birinchi raqamni ikkinchisiga, ikkinchisini uchinchisiga, uchinchisini tortinchisiga, tortinchini byeshinchiga qoshishingiz lozim va yigindilarni tartibi bilan javoblar qayd etish katakchasida yozib qoying. Masalan, 6,2,1,4,2 raqamlari korsatildi.  6 bilan 2 qoshiladi va 8 hosil boladi; 2 bilan 1 qoshilib, 3 hosil qilinadi; 1 bilan 4 qoshilib, 5 hosil qilinadi; 4 bilan 2 qoshilib, 6 hosil qilinadi. YAkunida   hosil qilingan torta yigindi  qayd etish katakchasida quyidagi tartibda yozib qoyiladi: