Sinfdagilar bilan munosabatingiz qanday?


Guruhda kimni sherik sifatidan tanlagan bo’lardingiz? mendan ko’p narsa biladigan o’quvchini
hamma masalalarni barcha bilan birga echadigan o’quvchini
o’qituvchi diqqatini chalg’itmaydigan o’quvchini

Eng yaxshi o’qituvchi deb kimni bilasiz? individual yondashadigan o’qituvchi
bir-biriga yordam berish muhitini yaratadigan o’qituvchi
jamoada o’z fikrini erkin bayon etishga imkon beradigan o’qituvchi

Siz do’stlaringiz bilan bog’liq qanday hollarda xursand bo’lasiz? mendan ko’p biladigan va menga yordam beradigan o’quvchilar bilan birga bo’lganda
boshqalarga xalaqit bermay mustaqil muvaffvqiyatga erishganda
murakkab holatlarda boshqalarga yordam beradigan

Sizga  guruhda quyidagilardan qaysi biri ko’proq yoqadi ? hech kimga yordamlashmaslik
topshiriqlarni bajarishga xalaqit bermaslik.
menga nisbatan kuchsizroqlarni mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rganliklari

Sizda qachon  yuqori natijalarga erishish imkoni kuzatiladi? boshqalar tomonidan yordam va qo’llab-quvvatlash olganimda
meni imkoniyatlarim rag’batlantirilganda
hamma uchun foyda keltirishda tashabbuskorlikni namoyon qilishimda

Sizga qanday jamoa yoqadi ? hammaning natijalarini o’stirishga  xayrixoh bo’lganlar
bir-biriga xalaqit bermaydigan va o’z ishini bajaradiganlarbir-biriga xalaqit bermaydigan va o’z ishini bajaradiganlar
ę
o’z vazifalarini bajarish uchun boshqalardan foydalanadiganlar

O’quvchilar eng yomon deb hisoblaydigan o’qituvchilarga qaysi biri xos?

 

o’quvchilar orasida raqobat hosil qiladi
o'quvchilarga  e’tiborsizi
o’quvchilarni guruh bo'lib ishlash imkoniyatini cheklaydi

Hayotdan qachon qoniqish hosil qilish mumkin?

 

ishlashga xalaqit bermaydigan muhit yaratilsa
boshqa odamlardan yangi ma’lumotlar olish imkoni
boshqalarga foyda keltirish ishtiyoqi

O’quv muassasasining asosiy vazifasi nimadan iborat deb hisoblaysiz? boshqalar oldida o’z burchini his qiladiganlarni tarbiyalash
mustaqil hayot kechirishga o’rgatish
boshqa odamlarga  shirin so’zi bilan muomala qilishga

Guruhdagi muammo echimini qanday hal etishni afzal hisoblaysiz? muammoni boshqalar hal etishini
boshqalarsiz mustaqil hal etishni
muammoning umumiy yechimiga o’z ulushimni qo’shishni

O’qituvchilar qanday yondashganda yaxshiroq o’qiysiz? menga individual yondashsalar
boshqalardan yordam olishga shart-sharoit yaratib bersalar
muvaffaqiyatlarimni rag’batlantirib to’rsalar

Qanday holatda bo’lishni yomon deb hisoblaysiz? mustaqil muvaffaqiyatlarga erisha olmaslik holati
o’zingni guruhda keraksiz his etish
atrofdagilarni senga yordam bermay qo’yishlari

Nimani ko’proq qadrlaysiz? 

 

do’stlarga yordam qo’lini cho’zishni
jamoa yutuqlarida mening ulushim bo’lishini
o’zim mustaqil erishgan yutuqlarni

Qanday jamoada bo’lishni afzal bilasiz? hamkorlikda ishlashga tayanadigan jamoada ishlashni
o’qituvchilar bilan individual ishlaydigan
etakchi mutaxassislar bilan birgalikda ishlaydigan