SIZNING  TEMPERAMENTINGIZ

YO`RIQNOMA: quyidagi tasdiqlardan o`zingizga qo`llashingiz mumkin bo`lganlarini belgilang.

Toqatsiz, hovliqmaman  
Besabr,  qiziqqonman  
Betoqatman  
Odamlar bilan munosabatdan keskin va rostgo`yman  
Jasur va tashabbuskorman  
Qaysarman  
Bahslarda topqirman  
Bir tekisda ishlamayman
Tavakkalchilikka moyilman
Keksaqlovchi va xafaqon emasman  
Ohangdor, tezkor va jo`shqin nutq egasiman  
Beqaror va qiziqqonlikka moyilman  
Janjalkash tajovuzkorman
Kamchiliklarga betoqatman  
Ma’noli imo-ishoraga egaman  
Tez bajarish va hal etishga qobiliyatliman  
YAngilikka intiluvchanman  
Tezkor shiddatli harakatga egaman  
Maqsadga erishishda qat’iyatliman  
Kayfiyati tez o`zgarishga moyilman  
Quvnoq va  xushchaqchaqman  
G`ayratli va ishchanman  
Ko`pincha ishni oxiriga yetkaza olmayman  
O`zini qayta nazorat qilishga moyilman  
YAngilikni tez egallashga qobiliyatliman  
Omadsizlik va noxushliklarni oson boshdan kechiraman  
Har xil sharoitlarga yengil moslashaman  
YAngi ishlarni qiziqish bilan o`ziga olaman  
Ish qiziqarli bo`lmasa, tezda undan soviydi  
Bir ishdan ikkinchisiga oson ko`cha olaman  
Birzaylikni yoqtirmayman  
Xushmuomalaman
YAngi kishilar orasida o`zini chetga olmayman  
Bardoshli va ishga layoqatliman  
Baland va jonli nutqqa egaman  
Noqulay sharoitlarda esangiramayman  
Doimo yoqimli kayfiyatga egaman  
Tez uxlab  va  tez uyg`onaman  
Ba’zan yuzakichilikka moyilman  
Ba’zan qarorlar qabul qilishda shoshaman  
Xotirjam va sovuqqonm  
Izchil va ishonchli man  
Ehtiyotkor va mulohazaliman  
Kuta olaman  
Kamgap va bekorchilikni yoqtirmayman  
Nutqim vazmin, bir tekis, hissiyotsiz  
Bosiq va sabr-toqatliman  
Boshlagan ishni oxiriga yetkazaman  
Kuchni bekorga sarf qilmayman  
Kun tartibiga qat’iy amal qilaman  
Jo`shqinlikdan o`zimni oson tiya olaman  
Qo`llab-quvvatlash va tanbehlarga nisbatan kam e’tiborman  
Piching va achchiq gaplarga takallufliman  
Munosabat va qizqishlarim bardavom  
Ishga sekin kirishaman  
Butunlay tinchliksevarman  
Hamma  bilan munosabatda bir xilman  
Batartiblik va saramjonlikni yoqtiraman  
Matonatliman  
YAngi sharoitlarga qiyinchilik bilan moslashaman  
Uyatchan va tortinchoqman  
YAngi muhitda o`zimni yo`qotib qo`ymayman  
Notanish kishilar bilan munosabatda qiynalaman  
O`z kuchimga ishonmayman  
YOlg`izlikni yoqtiraman  
Omadsiliklarda o`zimni yo`qotaman va mayuslanib qolaman  
O`zimga e’tiborliman   
Tez toliqaman  
Nutqim kuchsiz  
Ta’sirlanganimda yig`lab yuboraman  
Qo`llab-quvvatlash va jazolarga hatdan ortiq ta’sirchanman  
O`ziga va atrofdagilarga nisbatan yuqori talabchanman  
SHubhalanish, badgumonlikka moyilman  
O`ta ta’sirchan va oson ishonuvchanman  
Hatdan ortiq xafakashman  
Tund va xushmuomala emasman  
Jur’atsiz va kamfaolman  
Hokisorman  
Atrofdagilarga hamdardman  va yordamga da’vat etuvchiman