O'zbekcha                    English        
Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi  

! MUDRM mahsulotlari
01 May 2013 13:47
Soliqqa tortish asoslari
Ushbu qo'llanma E.Sariqov, Sh.Sariqov va K.Allamjonovning "Soliqqa tortish asoslari-9" qo'llanmasi asosida ishlangan bo'lib, soliq va soliq to‘lovlariga oid bilimlarni “Iqtisodiy bilim asoslari” fani va boshqa fanlar tarkibida o‘rganishni osonlashtirish maqsadida yaratilgan. Ushbu kitobdan O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi moddalari hamda soliq va soliq to‘lovlariga oid boshqa materiallar joy olgan. Kitobdan “Iqtisodiy bilim asoslari” darsligi va boshqa darsliklarga qo‘shimcha o‘quv qo‘llanma sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Batafsil..  


01 May 2013 13:23
Kasblar alifbosi
Umumta'lim maktablari boshlang`ich sinflari o`quvchilariga mo`ljallangan o`quv qo`llanma. Unda yigirmadan ortiq kasblar to`g`risida ma'lumotlar berilgan. O`quvchilarga dars o`tishda ushbu qo`llanmadan foydalanish orqali o`quvchilarning kasbga qiziqishlarini oshirish mumkin bo`lib o`quvchilarda kasblar to`g`risidagi boshlang`ich tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi.

Batafsil..  


24 Aprel 2013 09:51
Umumiy o`rta ta'lim maktablarida elektron axborot-ta'lim resurslaridan foydalanish usullari
Dasturda elektron axborot-ta'lim resurslaridan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish, ularni kompyuter texnikalariga o`rnatish usullari, EATR o`rnatiladigan kompyuterga qo`yilgan minimal talablar, EATR ishlashi uchun Operatsion tizim va dasturiy ta'minotiga qo'yiladigan minimal talablar hamda EARTni kompyuterga o`rnatish usullari bo`yicha video darslar ham mavjud.

 Bundan tashqari dasturda elektron axborot-ta'lim resurslaridan ta'lim jarayonida foydalanish bo`yicha tavsiyalar ham joylashtirilgan bo`lib, mazkur tavsiyalar Respublika Ta'lim Markazi metodistlari tomonidan tayyorlangan.


Batafsil..  


11 Aprel 2013 09:50
Qoshma gap qismlari va ularni boglovchi vositalar (video)


Batafsil..  


16 Mart 2013 19:16
Ayni bir burchak sinus, kosinus, tangenslari orasidagi munosabat va trigonometrik ayniyatlarga doir malalar yechish (video)

Batafsil..  


09 Fevral 2013 18:06
Molekulyar kinetika nazariyasining asosiy tenglamasi (video)

Batafsil..  


07 Sentyabr 2012 10:15
Matematik mayatnikning tebranish davri va chastotasini aniqlash (videolaboratoriya)

Umumta'lim maktablarining 7-sinflari uchun "Matematik mayatnikning tebranish davri va chastotasini aniqlash" mavzusida 5-laboratoriya ishi


Batafsil..  


03 Sentyabr 2012 10:12
Mexanik energiyaning aylanish va saqlanish qonunini o'rganish (videolaboratoriya)

Umumta'lim maktablarining 7-sinflari uchun Fizika fanidan "Mexanik energiyaning aylanish va saqlanish qonunini o‘rganish" mavzusida 4-laboratoriya ishi


Batafsil..  


14 Avgust 2012 10:10
Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash (videolaboratoriya)

Umumta'lim maktablarining 7-sinflari uchun Fizika fanidan "Sirpanish ishqalanish koeffitsientini aniqlash" mavzusida 3-laboratoriya ishi


Batafsil..  


08 Iyul 2012 10:07
Prujinaning bikirligini aniqlash

7-sinflar uchun fizika fanidan "Prujinaning bikirligini aniqlash" mavzusidagi ikkinchi laboratoriya ishi.


Batafsil..  


07 Iyul 2012 10:04
Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash

7-sinflar uchun fizika fanidan "Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash" mavzusidagi 1-laboratoriya ishi


Batafsil..   |    11 12 13
  © Copyright 2018 O`zR XTV huzuridagi MUDRM      www.gov.uz    www.uz    www.ccitt.uz    www.ziyonet.uz    www.multimedia.uz