O'zbekcha          Русский          English        
Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi  

Найти! Xorijiy tillarni o'rganamiz
19 Sentyabr 2013 14:29
Kids' English 1
KID’s English umumta’lim maktablarining boshlang‘ich, ya’ni 1-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallab tayyorlangan Darslik, Multimedia DVD hamda O‘qituvchi uchun metodik qo‘llanmalardan iborat bo‘lgan 3 tarkibli o‘quv-metodik majmuadir.

O‘quv-metodik majmuada ingliz tili alifbosini o‘rgatish nazarda tutilmagan bo‘lsa-da, undagi turli-tuman til orgatish-o‘rganishga qaratilgan qiziqarli o‘yinlar, qo‘shiqlar, harakatli mashqlar o‘quvchilarga ingliz tilidan yetarli darajada saboq berib, ularni gapirishga o‘rgatishi shubhasiz.


Batafsil..  


19 Sentyabr 2013 14:28
Deutsch macht Spaβ
Deutsch macht Spaβ umumta’lim maktablarining boshlang‘ich, ya’ni 1-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallab tayyorlangan Darslik, Multimedia DVD hamda O‘qituvchi uchun metodik qo‘llanmalardan iborat bo‘lgan 3 tarkibli o‘quv-metodik majmuadir.

O‘quv-metodik majmuada nemis tili alifbosini o‘rgatish nazarda tutilmagan bo‘lsa-da, undagi turli-tuman til orgatish-o‘rganishga qaratilgan qiziqarli o‘yinlar, qo‘shiqlar, harakatli mashqlar o‘quvchilarga ingliz tilidan yetarli darajada saboq berib, ularni gapirishga o‘rgatishi shubhasiz.


Batafsil..  


25 Iyun 2013 11:05
Gogo loves English. 23-What are we doing?

Batafsil..  


25 Iyun 2013 11:04
Gogo loves English. 22-What is she doing?

Batafsil..  


25 Iyun 2013 11:02
Gogo loves English. 21-Where is Gogo?

Batafsil..  


25 Iyun 2013 11:01
Gogo loves English. 20-I want a jumper

Batafsil..  


25 Iyun 2013 11:00
Gogo loves English. 19-She has got a towel

Batafsil..  


25 Iyun 2013 10:58
Gogo loves English. 17-You are big

Batafsil..  


25 Iyun 2013 10:58
Gogo loves English. 18-We are hungry

Batafsil..  


25 Iyun 2013 10:56
Gogo loves English. 16-I can swim

Batafsil..  


25 Iyun 2013 10:55
Gogo loves English. 15-Let's eat

Batafsil..  


25 Iyun 2013 10:44
Gogo loves English. 14-Have you got a ruler?

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:13
Gogo loves English. 12-Do you like sausages?

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:13
Gogo loves English. 13-Revision

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:12
Gogo loves English. 11-What do you like?

Batafsil..   1 2 3 4 5 6 7
  © Copyright 2018 O`zR XTV huzuridagi MUDRM      www.gov.uz    www.uz    www.ccitt.uz    www.ziyonet.uz    www.multimedia.uz