O'zbekcha          Русский          English        
Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi  

Найти! Fizika
Do`stiga yuborish Do`stiga yuborish   Bosma uchun versiya Bosma uchun versiya

Fizika fanidan virtual laboratoriyalar mavzulari ro‘yxati

 
6-sinf
1- Laboratoriya ishi: Suyuqliklarda diffuziya hodisasini kuzatish.
2- Laboratoriya ishi: Shayinli tarozida jism massasini aniqlash.
2- Laboratoriya ishi: Shayinli tarozida jism massasini aniqlash (interaktiv).
3- Laboratoriya ishi: Qattiq jismning zichligini aniqlash.
4- Laboratoriya ishi: Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash
5- Laboratoriya ishi: Qiya tekislikning FIK aniqlash.
6- Laboratoriya ishi: Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash.
7- Laboratoriya ishi: Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish.
8- Laboratoriya ishi: Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish.
 
7-sinf
 
8-sinf
4- Laboratoriya ishi:   O‘tkazgichlarni ketma-ket ulanishi va o‘tkazgichlarning parallel ulanishini o‘rganish.
5- Laboratoriya ishi:   Eng oddiy elektromagnit qurilmasini yig‘ish va uning ishlashini sinab ko‘rish.
6- Laboratoriya ishi:   O‘zgarmas tok elektr dvigatelini o‘rganish.
 
9-sinf
7- Laboratoriya ishi:   Fotoelementlar yordamida fototokning hosil bo‘lishini kuzatish.
 

 Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.

  © Copyright 2018 O`zR XTV huzuridagi MUDRM      www.gov.uz    www.uz    www.ccitt.uz    www.ziyonet.uz    www.multimedia.uz