O'zbekcha                    English        
Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi  

! Sog'lom Turmush Tarzi Asoslari va Oila
Do`stiga yuborish Do`stiga yuborish   Bosma uchun versiya Bosma uchun versiya
MuallifD.I.mdv, N.D.Ishniyazv, G.U.Sliv, F.T.Fyziv, Sh.Sh.Shvbv, G.B.Shumrv
Yil2007
FormatlarHTML

Mulliflr siyo Tinch kni mintqsidgi mmlktlrd ITV/ITS prfilktiksi bo‘yich UNSK tqdim etgn mtrillrdn fydlndilr. «OITV/OITS», «Giyohvnd mddlr», «Giyohvndlik» tushunchlri insniyatning so‘nggi 20-25 yil ichidgi hyotining bir qismi bo‘lib qldi. ITV infktsiya v ITS chqirdign (dm immun tnqisligi )virusi kshf qilingndn so‘ng tigi 20 yil ichid 20 millin nfr kishi hyotdn ko‘z yumdi. limlrning fikrich, giyohvndlik v OITV/OITS, jinsiy yo‘l biln yuqdign kslliklr (JYBYUK) mummsi jmiyatg eng ktt vf slyotgn msl hisblnib, yaqin o‘n yilliklr ichid insniyat triid sdir bo‘lib o‘tgn ftlrdn bir nch mrt shdign zrr kltirdi. Nrkmniya (giyohvndlik) yoshlrni o‘z dmig ldi v shundy o‘sishd dvm ets, u kichik yoshdgi bllr o‘rtsid hm trqlib ktdi. OITV/OITS v nrkmniyani bugungi trqlish sur’tlrid davom etsa yosh vldning ko‘pgin qismi bu kslliklrg chlindi. Bundy hlt stsil-iqtisdiy flkt dgn gpdir. Shri Kbirdn jnubrqd jylshgn qtr mmlktlrd OITV/OITS bo‘yich vziyatni misl siftid kltirish mumkin. Bu mintqning yrim mmlktlrid ktt yoshdgi hli o‘rtsid OITV/OITSning trqlish drjsi 30% dn hm shdi. Bundy hlt insniyat rivjlnishidgi ko‘rstkichlrg jiddiy t’sir ko‘rstdi. Ushbu mmlktlrd OITV/OITSning kng trqlish qibtlridn biri lq o‘jligining hamm trmqlrid ishchilrning tnqisligi hisblndi. U birinchi nvbtd jvbgrlik, tdbirlrining kch jriy qilinishi biln bg‘liqdir. OITV/OITSning prfilktiksi bo‘yich ytrli drjd t’sirchn chrlr mvjudligi ishnchni tug‘dirdign muhim mil snldi. Shu o‘rind yoshlrni JYBYUK ning trqlish yo‘llri v uning ldini lish mtdlri to‘g‘risid tnishtirib brish ktt hmiyatg eg. O‘qituvchilr bu jryond muhim ishlrni bjrishlri mumkin. «Sg‘lm turmush trzi sslri v il» bo‘yich prfilktik dsturni muvffqiyati ssn o‘qituvchilrning bilim sviyasi va yoshlr tlbig yo‘l tpishi mahoratida bg‘liq.


Formatda yuklash:
HTML (12 Mb)
   
Maqola sanasi: 21 Avgust 2007 12:07


Yangiliklar bolimiga o`tish
  © Copyright 2018 O`zR XTV huzuridagi MUDRM      www.gov.uz    www.uz    www.ccitt.uz    www.ziyonet.uz    www.multimedia.uz