Раздел: Fizika

Fizika

Fizika fanidan virtual laboratoriyalar mavzulari ro‘yxati

 
6-sinf
1- Laboratoriya ishi: Suyuqliklarda diffuziya hodisasini kuzatish.
2- Laboratoriya ishi: Shayinli tarozida jism massasini aniqlash.
2- Laboratoriya ishi: Shayinli tarozida jism massasini aniqlash (interaktiv).
3- Laboratoriya ishi: Qattiq jismning zichligini aniqlash.
4- Laboratoriya ishi: Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash
5- Laboratoriya ishi: Qiya tekislikning FIK aniqlash.
6- Laboratoriya ishi: Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash.
7- Laboratoriya ishi: Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish.
8- Laboratoriya ishi: Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish.
 
7-sinf
1- Laboratoriya ishi:   Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash.
2- Laboratoriya ishi:   Prujinaning bikirligini aniqlash.
3- Laboratoriya ishi:   Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.
 
8-sinf
4- Laboratoriya ishi:   O‘tkazgichlarni ketma-ket ulanishi va o‘tkazgichlarning parallel ulanishini o‘rganish.
5- Laboratoriya ishi:   Eng oddiy elektromagnit qurilmasini yig‘ish va uning ishlashini sinab ko‘rish.
6- Laboratoriya ishi:   O‘zgarmas tok elektr dvigatelini o‘rganish.
 
9-sinf
7- Laboratoriya ishi:   Fotoelementlar yordamida fototokning hosil bo‘lishini kuzatish.
 

 Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.Bu maqola saytda chop etilgan Old.Eduportal (http://old.eduportal.uz)

Ushbu maqola URL i: http://old.eduportal.uz/uzb/article708.html