Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Laboratoriya ishlari


7-sinf labaratoriya ishi

labaratoriya

6 - sinf. 2 - Laboratoriya ishi:

Shayinli tarozida jism massasini aniqlash.

7 - sinf: 5- Laboratoriya ishi:

Matematik mayatnikning tebranish davri va chastotasini aniqlash.

8-sinf 1-Laboratoriya ishi:

Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘l

8-sinf 2-Laboratoriya ishi:

Tok kuchini reostat yordamida rostlash.

8-sinf 7- Laboratoriya ishi:

Transformatorning tuzilishini va ishlashini o‘rganish.

8-sinf 3-Laboratoriya ishi:

O‘tkazgich qarshiligini ampermetr va voltmetr yordamida aniqlash.

8-sinf 8-Laboratoriya ishi:

Yarim o‘tkazgichli diod yordamida tokni to‘g‘rilash.

9-sinf 1-Laboratoriya ishi:

Suyuqlikning sirt tarangligini aniqlash.

9-sinf 2-Laboratoriya ishi:

Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash.

9-sinf 3-Laboratoriya ishi:

Turli temperaturali suvlarni aralashtirganda issiqlik miqdorini taqqoslash.

9-sinf 4-Laboratoriya ishi:

Shishaning nur sindirish ko‘rsatgichini aniqlash.

9-sinf 5-Laboratoriya ishi:

Yorug‘lik dispersiyasini o‘rganish.

9-sinf 6-Laboratoriya ishi:

Linza yordamida tasvir hosil qilish

Matematik mayatnik

Matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash.

Gey-Lyussak qonunini o'rganish.

Gey-Lyussak qonunini o'rganish.

Radioaktiv nurlanishda materiallarning singdirish koeffitsiyentini aniqlash.

Radioaktiv nurlanishda materiallarning singdirish koeffitsiyentini aniqlash.

Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.

Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.

6-sinf: Mikroskopning tuzilishi bilan tanishish

Mikroskopning tuzilishi bilan tanishish

7 - sinf: 3 - Amaliy mashg`ulot:

Ifloslangan osh tuzini tozalash

Almashinuv reaksiyasi

Almashinuv reaksiyasi

7 - sinf: 1 - Amaliy mashg`ulot:

Kimyo xonasida jihozlar va reaktivlar bilan ishlashdagi havfsizlik qoidalariga r

7 - sinf: 12 - Laboratoriya ishi:

Oksid namunalari bilan tanishish

5 - sinf: 2-laboratoriya mashg‘uloti:

«Mikroskonning tuzilishi bilan tanishish».

5 - sinf: 1-laboratoriya mashg‘uloti:

«Gulli o‘simliklarning organlari bilan tanishish».

5 - sinf: 3-laboratoriya mashg‘uloti:

«Piyoz po‘stidan va chigit tuklaridan preparat tayyorlash va ularni mikroskopda

Lola gulini lupa bilan o'rganish

6-sinf. Lola gulini lupa bilan o'rganish

Laboratoriya jihozlari katalogi

Laboratoriya jihozlari katalogi