Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Laboratoriya ishlari


8-sinf labaratoriya ishi

Mis oksid bilan oltingugurt kislota o'rtasidagi almashuv reksiyasi

8-sinf labaratoriya ishi

Kuchli asoso va kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuzlarning gidrolizi

8-sinf labaratoriya ishi

Labaratoriya ishi

8-sinf labaratoriya ishi

Vodorod peroksidining katalitik parchalanishi

8-sinf labaratoriya ishi

Osh tuzini tozalash

8-sinf labaratoriya ishi

Sublimatlanish

8-sinf labaratoriya ishi

Sulfat va sulfit ionini aniqlash

8-sinf labaratoriya ishi

Kuchli asos va kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuzlarning gidrolizi

9-sinf labaratoriya ishi

Mis oksid bilan oltingugurt kislota o'rtasidagi almashuv reaksiyasi

9-sinf labaratoriya ishi

Kuchli asos va kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuzlarning gidrolizi

9-sinf labaratoriya ishi

Vodorod peroksidning katalitik parchalanishi

9-sinf labaratoriya ishi

Ikki va uch valentli temir tuzlariga sifat reaksiyasi

9-sinf labaratoriya ishi

Karbonat va gidrokarbonatlar xossalari bilan tanishish

7- sinf Laboratoriya ishi

Vodorodning hosil qilinishi

7-sinf labaratoriya ishi

FIZIK VA KIMYOVIY HODISALAR

7-sinf labaratoriya ishi

FIZIK HODISA

7-sinf labaratoriya ishi

Labaratoriya ishi

7-sinf labaratoriya ishi

Labaratoriya

7-sinf labaratoriya ishi

labaratoriya

7-sinf labaratoriya ishi

mis oksid bilan oltingugurt kislota o'rtasidagi almashuv reaksiyasi

7-sinf labaratoriya ishi

Bir-birida erimaydigan suyuqliklarni ajratish

7-sinf labaratoriya ishi

Aralashmalarni ajratish

7-sinf labaratoriya ishi

Distirlash usuli

7-sinf labaratoriya ishi

Shamni erishi

7-sinf labaratoriya ishi

Osh tuzi eritmasini bug'latish

7-sinf labaratoriya ishi

Mis tolasini spirt lampasi alangasida qizdirish

7-sinf labaratoriya ishi

Xlorid kislotasini marmarga ta'siri

7-sinf labaratoriya ishi

Zamonavoy kimyo o'quv-labaratoriya xonasi

7-sinf labaratoriya ishi

Ohakni so'ndirish

7-sinf labaratoriya ishi

Mis(II)-xlorid tuzi eritmasi bilan tozalangan temir o'rtasidagi o'rin olish reak

7-sinf labaratoriya ishi

Labaratoriya shtativi bilan ishlash

7-sinf labaratoriya ishi

Spirt lampasi bilan ishlash

7-sinf labaratoriya ishi

Yod zarrachalarining sovuq yuzada to'planib yod moddasini hosil qilishi

7-sinf labaratoriya ishi

Suvning asosli oksidlar bilan o'zaro ta'siri

7-sinf labaratoriya ishi

Sulfat kislotasining metallar bilan o'zaro ta'siri

7-sinf labaratoriya ishi

Ifloslangan osh tuzini tozalash

7-sinf labaratoriya ishi

Temir(III)-gidroksidining kislotalar bilan o'zaro ta'siri

7-sinf labaratoriya ishi

Mis (II)-gidroksidining olinishi va qizdirilganda parchalanishi

7 - sinf. 2 -Laboratoriya ishi:

Prujinaning bikirligini aniqlash.

7 - sinf. 1 - Laboratoriya ishi:

Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash.

7 - sinf. 3 - Laboratoriya ishi:

Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

7 - sinf. 4 - Laboratoriya ishi:

Mexanik energiyaning aylanish va saqlanish qonunini o‘rgannsh.