Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarParallelogrammning yuzi

Parallelogrammning yuzini hisoblashga oid animatsiyali resurs

z=sin(x)-cos(x) tenglamasinig grafigi

z=sin(x)-cos(x) tenglamasinig grafigiga oid animatsiyali resurs

y=x2+bx+1 funktsiyasining grafigi

y=x2+bx+1 funktsiyasining grafigiga oid animatsiyali resurs

Pifagor teoremasi

Pifagor teoremasiga oid animatsiyali resurs

y=sin(x) funktsiyasining grafigi

y=sin(x) funktsiyasining grafigiga oid animatsiyali resurs

Radian to'g'risida tushuncha

Trigonometriyaga oid animatsiyali resurs

Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar

Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar

Son to‘ldiruvchilari. 100 soni

Son to‘ldiruvchilari. 100 soni

Son to‘ldiruvchilari. 10 soni

Son to‘ldiruvchilari. 10 soni

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Son to‘ldiruvchilari. 9 soni

Son to‘ldiruvchilari. 9 soni

Son to‘ldiruvchilari. 8 soni

Son to‘ldiruvchilari. 8 soni

Son to‘ldiruvchilari. 7 soni

Son to‘ldiruvchilari. 7 soni

Son to‘ldiruvchilari. 6 soni

Son to‘ldiruvchilari. 6 soni

Son to‘ldiruvchilari. 5 soni

Son to‘ldiruvchilari. 5 soni

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Misollar

Misollar

45,23 ko'rinishdagi misollar 1

45,23 ko'rinishdagi misollar 1

Sonlar lentasi

Sonlar lentasi

64,26 ko'rinishdagi misollar

64,26 ko'rinishdagi misollar

30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1

30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1

30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2

30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2

52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1

52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1

Значения в виде a+49, 91

Значения в виде a+49, 91

a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2

a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2

27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama

27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama

Sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar

Sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar

10 gacha sonlarni solishtirish

10 gacha sonlarni solishtirish

20 gacha sonlarni solishtirish

20 gacha sonlarni solishtirish

50 gacha sonlarni solishtirish

50 gacha sonlarni solishtirish

1000 gacha sonlarni solishtirish

1000 gacha sonlarni solishtirish

100 gacha sonlarni solishtirish

100 gacha sonlarni solishtirish

Sabsilarni sanashga doir misollar

Sabsilarni sanashga doir misollar

Predmetlar sonini o‘sish tartibida joylashtirish

Predmetlar sonini o‘sish tartibida joylashtirish

Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Masala

100 gacha sonlar

Qavslar

Qavslarga doir animatsiyalar

Qavslar

Qavslarga doir animatsiyalar

Raqamlarning yozilishi

Raqamlarning yozilishi

10 gacha sonlar

10 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

100 gacha sonlar

100 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

10 gacha sonlar

10 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

20 gacha sonlar

20 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

100 gacha sonlar

100 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish