Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Videodarslar


Atrofimizdagi olam. 1-sinf. Mavzu: Uy hayvonlari

Uy hayvonlari haqida ma’lumotlar olasiz.

Kimyo. 10-sinf. Mavzu: Fenollar va aromatik spirtlar

Fenollar va aromatik spirtlar mavzusi bilan tanishasiz.

Kimyo. 10-sinf. Mavzu: Alkanlarning olinishi va fizik xossalari

Alkanlarning olinishi va fizik xossalari bilan tanishasiz.

Kimyo. 10-sinf. Mavzu: Alkinlar. Olinishi va xossalari

Alkinlarni olinishi va nxossalari bilan tanishasiz.

Matematika. 5-sinf. Mavzu: Hajmlarni hisoblashga doir masalalar yechish

Hajmlarni hisoblashga doir masalalar yechilishini ko‘rasiz.

Kimyo. 11-sinf. Mavzu: Foiz konsentratsuya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi

Foiz konsentratsuya mavzusiga doir masalalar yechamiz

Fizuka. 11-sinf. Elektromagnit induksiya hodisasi. Induksiya elektr yurituvchi kuch. Faradey qonuni

Elektromagnit induksiya hodisasi. Induksiya elektr yurituvchi kuch. Faradey qonu

fizika fani. 10-sinf. Mavzu: Aylanma va ilgariilanma harakatni o‘aro uzatish

Aylanma va ilgariilanma harakatni o‘aro uzatish haqida tushuncha olasiz.

Biologiya. 10-sinf. Mavzu: Hayotning tur va populatsiya darajasi. Tur tushunchasi. Tur mezonlari

Hayotning tur va populatsiya darajasi. Tur tushunchasi. Tur mezonlari haqida ma

Biologiya.10-sinf. Mavzu: Yerda hayotning paydo bo’lishi haqidagi nazariyalar

Yerda hayotning paydo bo’lishi haqidagi nazariyalar bilan tanishasiz.

Matematika. 5-sinf. Mavzu: To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub

Parallelepiped va kub haqida ma’lumotlar olasiz.

Biologiya. 10-sinf. Mavzu: Hayotning hujayra darajasi

Hayotning hujayra darajasi haqida tushuncha olasiz.

Geografiya. 5-sinf. Mavzu: Qadim zamonlarda odamlar Yerni qanday tasavvur qilgan?

Qadim zamonlarda odamlar Yerni qanday tasavvur qilgan?

O‘qish kitob. 2-sinf. Mavzu: Quddus Muhammadiyning “Momaqaymoq” she’ri

Quddus Muhammadiyning “Momaqaymoq” she’ri bilan tanishasiz.

Biologiya fani. 10-sinf. Mavzu: Yashash uchun kurash va uning turlari

Darvin ta’limotiga ko‘ra yashash uchun kurash va uning turlari haqida ma’lumot o

Kimyo fani.11-sinf.Mavzu: Atom tuzilishi. Yadro reaksiyalari

Atom tuzilishi va yadro reaksiyalari haqida batafsil tushunchaga ega bo‘lasiz.

Kimyo fani. 10-sinf. Mavzu: Murakkab efirlar. Olinishi va xossalari. Ishlatilishi

Murakkab efirlar haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lasiz.

O‘qish kitobi. 2-sinf. Mavzu: Do‘stjon Matjonning “Ko‘klam sep yoydi” she‘ri

Do‘stjon Matjonning “Ko‘klam sep yoydi” she‘ri bilan tanishasiz.

Kimyo fani. 10-sinf. Mavzu: To‘yingan bir atomli spirtlar

To‘yingan bir atomli spirtlar haqida qisqacha ma’lumot olasiz.

Tarix. 10-sinf. 1946-1991-yillarda Hindiston va Pokiston.

1946-1991-yillarda Hindiston va Pokiston tarixi haqida qisqacha ma’lumot olasiz.

Matematika. 6-sinf. Mavzu: Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish.

Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish.

Tasviriy san‘at. 6-sinf. Mavzu: Xotiradan mavzuviy natyurmort kompozitsiyasini ishlash

Xotiradan mavzuviy natyurmort kompozitsiyasini ishlash

Chizmachilik. 8-sinf. Mavzu: Proyeksiyalash usullari, markaziy va parallel proyeksiyalash

Proyeksiyalash usullari, markaziy va parallel proyeksiyalash.

Informatika 7 klass. Tema: Deystviya v dvoichnoy sisteme schisleniya

Deystviya v dvoichnoy sisteme schisleniya

Informatika 10-sinf. Mavzu: Ms Access 2010 da ma’lumotlar omborini tashkil etish

Ms Access 2010 da ma’lumotlar omborini tashkil etish

Tojik adabiyoti. 9-sinf. Mavzu: Mirzo Tursunzoda ijodi

Mirzo Tursunzoda ijodi haqida ma’lumot.

Geometriya. 10-sinf. Mavzu: Aylanish jismlari: Konus

Konus haqida bir necha ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Geografiya.10-sinf. Mavzu: Geografiya fanining tarixi va hozirgi davrdagi rivojlanishi

Geografiya fanining tarixi va hozirgi davrdagi rivojlanishi haqida ma’lumotlarga

Ona tili. 4-sinf. Mavzu: Son-so‘z turkumi

Son-so‘z turkumi haqida ma’lumotlar olasiz.

Алгебра. 7-sinf. Kombinatorikaning o‘rin almashtirish va guruhlash qoidasi.

Siz ushbu darsda kombinatorika haqida amaliy va nazariy bilimlarga ega bo‘lasiz.

Kimyo 10-sinf. Mavzu: Etilen qatori uglevodorodlari-alkenlar haqida umumiy ma’lumot

Ushbu videodarsda etilen qatori uglevodorodlari haqida nazariy va amaliy ma’lumo

Harakatga doir masalalar, ularni yechish usullari

O'qituvchi: Saidova Mohinur

English 3-grade. That’s a hippo

That’s a hippo

Matematika fani 2-sinf.(Imkoniyati cheklangan bolalar uchun) Mavzu:Detsimetr va metr

Detsimetr va metr haqida tushunchaga ega bo‘lasiz.

Kimyo 8-sinf. Mavzu: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.

Tabiatda va texnikada oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bilan tanishib chiqa

Matematika fani. 1-sinf. Mavzu: Yuz ichida qo'shish va ayirish

Yuz ichida qo'shish va ayirish haqida tushunchaga ega bo‘lasiz.

Математика fani. 3-sinf. Mavzu: Yil, oy, hafta.

Bir yil necha kun, necha oy, va necha haftadan iborat ekanligini o‘rganasiz.

Rus adabiyoti fani. 6-sinf. Mavzu: I.A.Krilov (Kvartet)

Biz siz bilan rus yozuvchisi I.A. Krilovning ijodi bilan tanishamiz.

Atrofimizdagi olam.1-sinf. Mavzu: Yovvoyi hayvonlar.

Yovvoyi hayvonlar olamiga sayohat qilasiz.

Matematika fani. Mavzu: O‘nli kasrlarni taqqoslash

O‘nli kasrlarni taqqoslashni o‘rganasiz

Dialog 21. Ingliz tili.

Dialog 21. Ingliz tili.

Dialog 22. Ingliz tili.

Dialog 22. Ingliz tili.

Dialog 23. Ingliz tili.

Dialog 23. Ingliz tili.

O‘qish. 1-sinf. Mavzu: Navro‘z bayrami.

Navro‘z bayrami matni bilam tanishasiz.

Алгебра fani.7-sinf. Mavzu: Qavslarni ochish

Qavslarni ochish qoidalari bilan tanishasiz