Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarNo‘qta va to‘g‘ri chiziq

No‘qta va to‘g‘ri chiziq

Shakllar

Shakllar: uchburchak, to‘rtburchak va doira

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Kesma chizish

Kesma chizish

Oltiburchak chizish

Oltiburchak chizish

Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

Amallarni bajarish tartibi-1

Amallarni bajarish tartibi-1

20 gacha sanash

20 gacha sanash

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Baliqlarni bo‘yash

Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklarni bo‘yang

O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklar nechta?

O’rdaklar nechta?

10 soni haqida she‘r

10 soni haqida she‘r

9 soni haqida she’r

9 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

7 soni haqida she‘r

7 soni haqida she‘r

6 soni haqida she’r

6 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

3 soni haqoda she’r

3 soni haqoda she’r

2 soni haqida she’r

2 soni haqida she’r

1 raqami haqida she’r

1 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

Ayirishga doir masala

Ayirishga doir masala

Masala

Ayirishga doir masala

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki amalli masalalar

Ikki amalli masalalar