Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarMisollarni javoblari bilan joylashtiring

Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Masala

100 gacha sonlar

Qavslar

Qavslarga doir animatsiyalar

Qavslar

Qavslarga doir animatsiyalar

Raqamlarning yozilishi

Raqamlarning yozilishi

10 gacha sonlar

10 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

100 gacha sonlar

100 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

10 gacha sonlar

10 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

20 gacha sonlar

20 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

100 gacha sonlar

100 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

No‘qta va to‘g‘ri chiziq

No‘qta va to‘g‘ri chiziq

Shakllar

Shakllar: uchburchak, to‘rtburchak va doira

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Kesma chizish

Kesma chizish

Oltiburchak chizish

Oltiburchak chizish

Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

Amallarni bajarish tartibi-1

Amallarni bajarish tartibi-1

20 gacha sanash

20 gacha sanash

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Baliqlarni bo‘yash

Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklarni bo‘yang

O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklar nechta?

O’rdaklar nechta?

10 soni haqida she‘r

10 soni haqida she‘r

9 soni haqida she’r

9 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

7 soni haqida she‘r

7 soni haqida she‘r

6 soni haqida she’r

6 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

3 soni haqoda she’r

3 soni haqoda she’r

2 soni haqida she’r

2 soni haqida she’r

1 raqami haqida she’r

1 raqami haqida she’r